Sürekli Bilgilendirme Formu


AHE BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Kurucunun diGer fonlari

Son Güncelleme Tarihi: 17-09-2019

PORTFÖY BiLGiLERi
Halka Arz Tarihi 25/08/2004
Fon Toplam Değeri TL
Yatırımcı Sayısi     
Birim Pay Değeri TL
Portföy Dağılımı
Yatırım ve YÖNETİMİNE İLİŞKiN BİLGİLER
Fonun Yatırım Amacı / Stratejisi
AHE BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Araci Kurum ve Komisyon Bilgileri incele
Fon içtüzüGü incele
Fon izahnamesi incele
Tanitim Formu incele
Fon Karşilaştirma Ölçütü incele
Dönemsel Raporlar incele
Yillik Raporlar incele
Alti Aylik Raporlar incele
Fon Değişiklikleri Kronolojisi incele
Fon Kurulu
Mehmet UGur Erkan - Başkan
  • Mine Kumcuoğlu - Üye
  • Tuna Uğun - Üye
  • Necdet Cem Özcan - Üye
  • Süleyman Murat Çağlar - Üye
  • Nilgün Kiliçuzar - Denetçi
  • Gürsu Türker - Denetçi
Portföy Yöneticisi
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Alım Satım Yerleri
T. iş Bankasi şubeleri, şubelerimiz, Aracilar, Genel Müdürlük ve Gelecek Planlama Uzmanlari
En Az Alinabilir Pay Adeti: 0,001 adet
Alım Satım Saatleri : 24 saat
KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI
Adi - Soyadi veya Ticaret Unvani
Türkiye İş Bankasi A.Ş.
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
Milli Reasürans T.A.Ş.
Halka Arz Edilen Kisim
TOPLAM
İştirak Tutari
TL
TL
TL
TL
TL
iştirak Orani
%
%
%
%
%